top of page

Experimenteren 

Als maker ben ik gefascineerd door de huid. Alleen al de structuur van de huid is een wereld op zich. De huid zorgt ervoor dat ons lichaam bij elkaar blijft. Het beschermt je tegen de buiten wereld en je maakt er contact mee. Met onze huid kunnen we ons begrenzen, beschermen en communiceren.

Nu we thuiszitten merken we pas wat lichamelijk contact met je doet. Aanraking heeft op meerdere fronten een positieve werking. Het is van invloed op je pijnbeleving maar kan ook het stressniveau verlagen. Een goed geplaatste aanraking stimuleert vertrouwen en samenwerking,  het is een gebaar van dankbaarheid en sympathie.

In mijn werk streef ik naar een abstracte vertaling van de huid. Het koude zware beton staat symbool voor de afstandelijkheid in de samenleving, het textiel en de bewerkingen hiervan staan in mijn ogen symbool voor de warmte en levendigheid van onze huid.

kleur gebruik

Sculptuur

Compositie en kleur gebruik